Отели: Кацуура

4* рёкан
Название Расположение
Hotel Urashima Resort & Spa 1165-2 Katsuura, Nachi-Katsuura, Higashimuro-gun, Wakayama 649-5334
Kumano-bettei NAKANOSHIMA 1179-9 Katsuura, Nachi-Katsuura, Higashimuro-gun, Wakayama 649-5334